Evoluția continuă a nevoilor moderne cerute de lumea producției și sectorul terțiar face necesitatea actualizării profesionale continue.

Certy Ceq este structurat modern pentru a oferi realităților profesionale un set de propuneri de formare.

Care proiectează, produce și distribuie prin resurse înalt calificate pentru profesionalism și experiență dobândită în diferitele sectoare ale lumii muncii.

Certy Ceq organizează și oferă în mod direct cursuri modulare și diferențiate programate în cele mai variate teme inerente domeniilor și sectoarelor de competență (calitate, siguranță, mediu, etică, protecție civilă, certificare a produselor etc.), destinate în principal grupurilor omogene de realități operatorii care doresc să aprofundeze aspectele teoretice și practice ale problemelor legate de certificarea sistemelor, oferind participanților un instrument valid pentru creștere profesională și profesională.