""Certificarea sistemelor de management de mediu„Emis de un organism terț independent, garantează că organizația și-a înființat procesele de producție în deplină conformitate cu constrângerile prevăzute de legislația actuală privind aspectele de conservare și protecție a mediului, precum și asumarea regulilor voluntare și îmbunătățirea continuă obiective care iau în considerare informațiile privind impactul semnificativ asupra mediului.

Pentru a obține această certificare, este esențial ca Compania sau Entitatea care o solicită să adopte și să implementeze o politică de protecție a mediului în cadrul procesului său de producție și gestionare care să respecte condițiile prevăzute de standard. Sistem de management de mediu ISO 14001.

Acest standard specifică cerințele la care trebuie să corespundă un model de management de mediu, aplicabil tuturor organizațiilor, indiferent de tipul și dimensiunea acestora și de tipul de produse sau servicii furnizate.

Documentul care certifică certificarea este obținut prin supunerea voluntară a organizației la o verificare a conformității (audit de certificare) care garantează organismului de certificare capacitatea organizației de a ști cum să interpreteze corect și să aplice și să gestioneze în mod corect ceea ce este prevăzut din diferitele punctele standardului în sine.