""Certificarea sistemului de management al calității„Este emis de un organism terț independent, garantează clientului capacitatea tehnică și organizațională a furnizorului, de a interpreta și produce ceea ce este necesar atât în ​​formă clară, cât și intrinsecă pentru a obține cea mai mare satisfacție a clientului.

Pentru a obține această certificare, este esențial ca Compania sau Entitatea care o solicită să adopte și să implementeze un „Sistem de management al calității” în cadrul procesului său de producție și management și să fie înființat în conformitate cu standardul Sistem de management al calității ISO 9001.

Acest standard specifică cerințele cărora trebuie să le corespundă un model de management al calității, aplicabil tuturor organizațiilor, indiferent de tipul și dimensiunea acestuia și de tipul de produse sau servicii furnizate.

Acest standard specifică cerințele cărora trebuie să le corespundă un model de management al calității, aplicabil tuturor organizațiilor, indiferent de tipul și dimensiunea acestuia și de tipul de produse sau servicii furnizate.