Standardul UNI EN 471: 2008 "Îmbrăcăminte de semnalizare de înaltă vizibilitate pentru uz profesional - Metode și cerințe de încercare" specifică cerințele pentru îmbrăcămintea de protecție capabilă să indice vizual prezența utilizatorului, asigurând o vizibilitate ridicată a acestora în situații periculoase în orice condiții de lumină naturală și în lumina farurilor vehiculului în întuneric (inclusiv cerințe de performanță referitoare la culoare, retroreflecție, minim zonele și dispunerea materialelor, metodele de testare pentru testarea eficacității materialelor și dispozitivelor în ansamblu). Aceasta include cerințe de performanță pentru culoare și retro-reflecție, precum și suprafețele minime disponibile și dispunerea materialelor în îmbrăcămintea de protecție.

Standardul EN 471 protejează siguranța și siguranța operatorilor expuși la riscuri și situații periculoase în timpul lucrului și în diferitele faze ale activității de lucru.