CERTIFICĂRI DISPONIBILE:

  1. ISO 9001: 2015, acreditare Accredia;
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001:2018.

Construcția este unul dintre domeniile de lucru cele mai afectate de certificări.

În lucrările publice, certificarea companiei de construcții este obligatorie în cazul licitațiilor publice.

Certificarea de calitate pentru companiile de construcții și inginerie a instalațiilor este furnizată cu acreditare Accredia și, prin urmare, prevede conformitatea cu standardul tehnic 9001 și cerințele suplimentare conform Regulamentelor tehnice RT-05. Această certificare demonstrează angajamentul companiei față de calitate; congruența dintre produse și servicii și nevoile clienților; căutarea îmbunătățirii organizației, costurilor și rezultatelor; calificare pentru participarea la licitații publice.

Certificarea de mediu constituie instrumentul pentru verificarea conformității de către companie a cerințelor necesare pentru protecția mediului.

Certificarea de siguranță a sistemului este demonstrația concretă a dorinței de a proteja siguranța lucrătorilor, într-un sector în care siguranța la locul de muncă capătă o valoare prioritară, în ciuda riscurilor asociate activității.