CERTIFICĂRI DISPONIBILE:

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO: 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2018.

Într-o lume globalizată care necesită din ce în ce mai multe calificări și abilități, rolul instruirii și al educației pare a fi central.

Certificarea sistemului de management al calității în sectorul indicat constituie o garanție de adaptare constantă a tehnicilor și conținutului instruirii oferite, de monitorizare constantă a protagoniștilor (profesori, tutori, experți), de control al materialelor și procedurilor utilizate pentru Asigura instruirea.

Certificarea sistemului de management de mediu indică conformitatea cu problemele de mediu în activitatea de instruire.

Certificarea de siguranță a sistemului de management indică prioritatea stabilită pentru protecția și garantarea siguranței operatorilor.