CERTIFICĂRI DISPONIBILE:

  1. ISO 9001: 2015 (calitate);
  2. ISO 14001: 2015 (de mediu);

În sectorul „alimentar”, certificările de sistem și de mediu sunt cele mai solicitate.

În sectoarele indicate mai sus, certificările sistemului de management al calității sunt un instrument de garanție fiabil și eficient pentru creșterea gradului de încredere a pieței în companie și, prin urmare, pentru a deveni un diferențial competitiv.

Certificările sistemului de management de mediu din sector denotă, în ochii consumatorului, o sensibilitate concretă față de mediul care ne înconjoară. Și acesta devine un diferențial competitiv pentru companie.

Ambele, calitate și mediu, constituie, prin urmare, o valoare suplimentară pentru companie de oferit consumatorului.