CERTIFICĂRI DISPONIBILE:

  1. ISO 9001:2015;
  2. ISO 14001:2015;
  3. ISO 45001:2018.

În era comercializării globale și a mișcării constante a oamenilor dintr-o parte a planetei în alta, sectorul transporturilor capătă o importanță prioritară. În special, transportul care implică mărfuri și persoane.

Certificarea calității sistemului de management din sectorul transporturilor constituie un sprijin pentru competitivitate pentru companie. Aceasta înseamnă garantarea fiabilității în gestionarea transportului sau depozitării.

Certificarea de mediu a sistemului de management înseamnă dotarea companiei cu un sistem care „guvernează” riscurile de mediu asociate activității.

Certificarea de siguranță a sistemului de management se referă la un standard în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, contracarând cu siguranță accidentele la locul de muncă și oferind rate de accident mai mici decât cele ale companiilor necertificate.