DECLARAŢIE

CERTY CEQ SRL, conștient de faptul că certificarea sistemelor de management și a controlului producției în fabrică și-a asumat o importanță decisivă pentru a garanta capacitatea unei organizații de a satisface pe deplin cerințele solicitate de client, de la produs și elementele obligatorii, realizarea și îmbunătățirea continuă a următoarelor obiective măsurabile a fost stabilită ca o politică de calitate

 • -La Satisfacția clienților; Prin dezvoltarea și consolidarea unei relații de schimb reciproc de informații cu organizațiile pe care le-au ales în mod voluntar CERTY CEQ SRL să-și certifice activitățile, pentru a le oferi un instrument de management adecvat, cu un conținut profesional și tehnologic ridicat.
 • Promovarea și diseminarea Cultura managementului certificat ca element operațional calificativ al organizațiilor, care garantează capacitatea lor de a interpreta corect fără echivoc, de a gestiona în mod consecvent și de a satisface prompt nevoile clienților lor și ale pieței.
 • Motivația pentru excelență. Prin monitorizarea constantă, actualizarea și îmbunătățirea continuă a sistemului său de management în conformitate cu prevederile și cerințele standardului UNI CEI EN 17021-1 și actualizarea calitativă și profesională în timp util a tuturor colaboratorilor interni și externi ai structurii.

 Implementarea efectivă a acestor obiective este garantată în mod planificat și sistematic de Manualul calității, procedurile de operare, regulamentele și alte documente care însoțesc manualul calității, care reprezintă instrumentele operaționale pentru managementul calității. CERTY CEQ SRL la toate nivelurile organizaționale.

De asemenea CERTY CEQ SRL conștient de faptul că încrederea pieței pentru certificările emise se bazează pe absența conflictelor de interese, obiectivității, competenței, transparenței și imparțialității organismului de certificare față de toate părțile interesate, și-a asumat angajamentul de a răspunde acestor cereri fundamentale printr-o imparțialitate politica care este supusă periodic aprobării Comitetului de garanție, un organism extern a CERTY CEQ SRL, format din reprezentanți ai asociațiilor comerciale, asociațiilor consumatorilor, organizațiilor, companiilor etc.:

CERTY CEQ SRL prin urmare, se angajează să garanteze în orice moment gestionarea:

Conflictele de interese prin:

 • Pregătirea unui document de analiză a riscurilor;
 • Pregătirea unui cod de etică, a unui cod deontologic și a angajamentelor față de confidențialitate și absența conflictelor de interese supuse semnării de către toate părțile.
 • Înființarea unui comitet de garanție care să protejeze imparțialitatea ca garanție pentru orice conduită asumată de BC în orice moment;

Obiectivitate și competență prin:

 • Furnizarea de auditori calificați și experți tehnici pentru activități de audit cu abilități tehnice ridicate;
 • Furnizarea de personal intern calificat, actualizat periodic cu privire la reglementările de referință și competent în aplicarea procedurilor de certificare;
 • Dotarea unui comitet de rezoluție format din personal cu înaltă competență și experți în activitățile desfășurate de clienți CERTY CEQ SRL.

Ed. Transparență imparţialitate prin:

 • Pregătirea unui tarif sub rezerva aprobării Comitetului de garanție a cărui cerere nu discriminează niciun client.
 • Gestionarea contestațiilor și reclamațiilor efectuate de personalul care nu a fost angajat în procesul de certificare cu privire la acea reclamație sau recurs și sub supravegherea Comitetului de garanție;
 • Confidențialitatea tuturor informațiilor obținute de la clienții săi prin semnarea angajamentelor de confidențialitate ale personalului său și ale tuturor colaboratorilor.

Conducerea de vârf a CERTY CEQ SRL, se angajează să acționeze cu cea mai mare imparțialitate, în cazul recunoașterii onorariilor către consultanți / companiile de consultanță pentru raportarea organizației certificate / certificatoare și în cazul prezenței unui furnizor, în cazul în care plata comisionului nu modifică nici imparțialitatea CAB și nici costul certificării și nu plasează clientul achiziționat într-o poziție avantajoasă în scopul certificării.

ACTUALIZAT LA 19