in conformitate cu UNI EN 14804 "Furnizorii de servicii legate de călătorii pentru studiul limbilor străine - Cerințe" specifică nivelurile minime de calitate a serviciului oferit studenților angajați în străinătate în studiul unei limbi străine cu profesori de limba maternă și a serviciilor conexe, cum ar fi ospitalitatea, supravegherea și activitățile recreative.

Standardul EN 14804 reprezintă un instrument valid pentru organizatorii de călătorii de studiu în străinătate, pentru studenți și familiile acestora care sunt acum capabili să evalueze mai bine calitatea serviciilor oferite acestora. 

Un element cheie al standardului se referă la informațiile care trebuie furnizate de organizatorul de călătorii într-un mod clar, transparent și ușor de înțeles, în special standardul distinge: 

  • Informații înainte de rezervare
  • Informații înainte de plecare
  • Informații la sosire

Destinatari: studiază furnizorii de călătorii, inclusiv școli, operatori de turism și agenții de turism.