Piața reciclării fierului, a oțelului și a resturilor de aluminiu, pentru a permite utilizarea deșeurilor în sine ca materii prime în fabricile de oțel, turnătorii și rafinării de aluminiu, trebuie să respecte criterii specifice care determină momentul în care resturile încetează să mai fie considerate deșeuri . 

È REGULAMENTUL UE 333/2011 care guvernează criteriile care trebuie îndeplinite pentru această cerință.

Certitudine Ceq srl, în calitate de organism de certificare, evaluează aplicarea, de către operator, a unui sistem de management al calității conceput pentru a demonstra conformitatea cu criteriile reglementate de regulamentul 333/2011