La MARCAREA CE emis de un organism notificat, certifică conformitatea produselor cu cerințele stabilite de STANDARDE ARMONIZATE.

Produsele pot fi introduse pe piață numai dacă sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută.

Pentru un anumit produs, se pot aplica toate, unele sau doar una dintre cerințele esențiale.
Le STANDARDE ARMONIZATE sunt specificații tehnice adoptate de organismele europene de standardizare, în numele Comisiei, pentru a fi utilizate pentru verificarea cerințelor esențiale pentru introducerea produselor pe piață.

Certitudine Ceq srl, este un organism notificat pentru atestarea conformității produselor prefabricate din beton, amestecurilor și agregatelor bituminoase, produselor metalice structurale și accesoriilor (1090-1).