Standardul ISO 22716: 2008 "Cosmetice - Bune practici de fabricație (GMP) - Liniile directoare privind bunele practici de fabricație" stabilește linii directoare pentru producția, controlul, depozitarea și expedierea produselor cosmetice cu scopul de a garanta consumatorului standarde înalte de securitate a sănătății și igienei. 

Standardul ISO 22716 este primul document internațional care stabilește principiile pentru aplicarea bunelor practici de fabricație în companiile producătoare de produse cosmetice. Bunele practici de fabricație constau dintr-un set de instrucțiuni, reguli de funcționare și orientări organizaționale care vizează reglementarea factorilor umani, tehnici și administrativi care pot afecta calitatea produsului (personal, spații de producție, echipamente, materii prime, ambalare materiale, laboratoare de control al calității ).

Obiectivul bunelor practici de fabricație este de a defini activitățile care permit produsului finit să îndeplinească așteptările de siguranță ale consumatorului. Prin urmare, atestarea conformității la standard ISO 22716 permite companiilor cosmetice să își facă vizibil angajamentul față de producția de produse cosmetice conforme, să câștige încrederea consumatorilor, să răspundă la cerințele piețelor europene și mondiale adoptând un standard de producție recunoscut, să utilizeze o abordare preventivă pentru gestionarea pericolelor interne un sistem de management complex, precum sistemul de management al calității.