CERTIFICĂRI DISPONIBILE:

  1. ISO 9001: 2015
  2. ISO 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2015.

Sectorul asistenței medicale, în general cel al serviciilor conectate la acesta, și-a asumat o importanță primordială în momentul social istoric actual, pătruns de pandemie.

Certificarea calității sistemului de management certifică îmbunătățirea continuă a calității îngrijirii. Există o evaluare pentru a determina dacă serviciul îndeplinește sau nu standardele menite să mențină și să îmbunătățească calitatea asistenței medicale.

Certificarea de mediu a sistemului de îngrijire a sănătății este instrumentul adecvat pentru a certifica faptul că activitatea în cauză se desfășoară în ceea ce privește mediul care înconjoară operatorul și utilizatorii. 

Certificarea de siguranță a sistemului de îngrijire a sănătății demonstrează o atenție deosebită din partea companiei față de siguranța personalului care lucrează pentru a oferi asistență medicală.